Categories
Conferences Dutch government Links en Rechts Video

Allemaal meer loon …. gesproken column voor D66 congres (video)

Rotterdam, 21 april 2012 Allemaal meer loon … en het milieu ook nog schoon! Dat was de uitdagende titel van de speech van Bas de Leeuw op het D66 voorjaarscongres, gehouden in het Rotterdamse Luxortheater.

De integrale tekst staat hier (onder de video).

Allemaal meer loon … en het milieu ook nog schoon

  1. Milieu is uit. Zeggen ze. Het gaat tegenwoordig alleen nog maar om de economie. Zeggen ze. Ik geloof daar geen zak van!
  2. Wat wel uit is, is de manier waarop we over het milieu praten. De preken over de toekomstige generaties. Duurzame ontwikkeling. Dat soort taal is zooooooo vorige eeuw. Toen zijn die generaties verzonnen. Maar wat niemand in de gaten heeft gehad is dat die volgende generaties er inmiddels al lang zijn. En die toekomst, die is ook al lang begonnen.
  3. Milieu gaat niet over later. En het is niet alleen klimaatverandering. We hebben het over gif in ons eten, om plastic in de oceanen, om luchtvervuiling. En het gaat over moeders in India die met hun baby op schoot aan onze afgedankte mobieltjes zitten te frummelen. Ze likken er aan om te proeven wat voor metaal erin zit!
  4. Dit zijn allemaal dingen die nu gebeuren. En echt niemand vindt dat ok. Wat je moet doen is het laten zien. Concreet. En maak vooral duidelijk dat je het zelf, als overheid, serieus neemt. Met de bankencrisis zag je Obama en Sarkozy zenuwachtig rondrennen. Met de Eurocrisis hetzelfde: ministers met bleke gezichtjes nachtenlang vergaderen in Brussel. Met het milieu zie je dat nooit. Tuurlijk, er zijn Klimaatverdragen en er is elke tien jaar een Milieutop, maar de urgentie spat er niet van af.
  5. Heel belangrijk is dat je als overheid nou eindelijk eens gaat doen wat alleen de overheid kan doen: wetten maken en belastingen heffen. Zorg dat produkten waarvan je niet wil dat mensen ze kopen ook niet in de winkels liggen. Miljoenen consumenten met campagnes oproepen vooral andere produkten te kopen is echt heel omslachtig.
  6. Je kunt ook zorgen dat ze duurder zijn dan de milieuvriendelijke. Duurder. Niet goedkoper. Dat is wel zo logisch. En het kan. Met belastingen.
  7. Maar hoe krijg je vandaag de dag mensen warm voor belastingen? Door duidelijk te zeggen wat het betekent. Praat dus niet over het streven naar een ecologisering van ons belastingstelsel. Maar kondig je plan aan met een titel die getwitterd kan worden, bijvoorbeeld het plan van „Allemaal meer loon“. Nou, die wordt rondgestuurd! En het klopt nog ook. Dat is het mooie. Allemaal meer loon, en het milieu ook nog schoon. Echt.
  8. Een verschuiving van de lastendruk van arbeid naar grondstoffen betekent dat iedereen minder belasting gaat betalen, en dat vervuilende produkten meer gaan kosten. Iedereen krijgt dus meer loon. Je kunt dan dezelfde produkten blijven kopen. Of je gaat milieuvriendelijke produkten kopen. En dan ben je dus beter af. Het mooie is dat jij helemaal zelf bepaalt wat je aan het milieu doet, en waarom.
  9. Als je als overheid eindelijk hebt gedaan wat je al jaren geleden had moeten doen dan kun je echt vertrouwen op de eigen kracht van mensen. De een doet het vanwege het milieu, de ander om het geld, wat maakt het uit …. En die paar die het niet doen, daar moet je je niet druk om maken. Net zoals vrede op aarde ook niet betekent dat echt helemaal niemand meer een ander in elkaar zal tremmen. That’s life. Je moet niet iedereen willen bekeren. Dat is voor mij de milieuboodschap anno nu. Een boodschap die aanslaat. Let maar eens op.